Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
  


Още една година на рекорди за програма „Еразъм“

22.08.2014

Последните данни за програма "Еразъм", публикувани днес от Европейската комисия, показват, че почти 270 000 студенти — нов рекорд — са се възползвали от стипендиите на ЕС за образование или стаж в чужбина през 2012 — 2013 г. Въпреки че обучението в друг университет продължава да е най-популярният избор в рамките на програмата, всеки пети студент (55 000) е избрал да проведе стаж в предприятие. Трите най-популярни дестинации за студентите по "Еразъм" през 2012 — 2013 г. са били Испания, Германия и Франция. Най-много студенти като дял от общия брой студенти в съответната страна са изпратили Люксембург, Лихтенщайн, Финландия, Латвия и Испания.

"В продължение на 27 години "Еразъм" дава възможност на студентите да прекарат известно време в чужбина, за да разширят своя хоризонт и да подобрят своите умения. Последните данни показват, че програмата е по-популярна от всякога. Освен че допринася за създаването на чувство за принадлежност към европейското семейство, "Еразъм" помага на студентите да придобият умения, с които да подобрят своите възможности за намиране на работа и своите професионални перспективи. Нашата нова програма "Еразъм+" ще позволи на още повече млади хора да учат, да работят или да се занимават с доброволческа дейност в чужбина през следващите седем години", каза Андрула Василиу, европейски комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Данните показват, че средният размер на стипендията по "Еразъм", която покрива част от разходите за живот и пътуване в чужбина, е бил 272 евро на месец — увеличение с 9% спрямо предходната година (250 евро). В някои страни стипендията се допълва със средства от национални, регионални или институционални източници.

"Еразъм" не е само програма за обмен на студенти — през 2012 — 2013 г. над 52 600 души академичен и административен персонал са получили финансиране по програмата, за да преподават или да се обучават в чужбина. Придобитият опит е от полза не само за отделните служители, но и за качеството на преподаването и ученето в техните институции у дома. Около 500 служители от предприятия — увеличение с повече от 20% спрямо предходната година — също са получили подкрепа по "Еразъм", за да преподават във висши учебни заведения в чужбина. Това показва нарастващия интерес към съобразяване на образованието и обучението с нуждите на пазара на труда.

През следващите седем години (2014 — 2020 г.) 4 милиона души, включително 2 милиона студенти и 300 000 служители, ще получат финансова помощ по новата програма "Еразъм+". Ще бъдат финансирани и 135 000 обмена на студенти и персонал между Европа и страни партньори по света. Разширената програма, която включва "Еразъм" и други подобни схеми за мобилност за различни групи хора, включително чираци и доброволци, е с по-силен акцент върху езиковата подкрепа и с по-гъвкави правила относно финансовата помощ. Също така ще се предоставя допълнителна подкрепа за хора със специални потребности, за хора в неравностойно положение и за хора, живеещи в отдалечени райони.

Контекст

В своята стратегия за модернизиране на висшето образование (IP/11/1043) Комисията подчертава необходимостта от предоставяне на повече възможности на студентите за придобиване на умения чрез обучение или стаж в чужбина. Целта на ЕС е общата студентска мобилност да достигне най-малко 20% до края на десетилетието. В момента около 10% от студентите в Съюза учат или провеждат стаж в чужбина с помощта на програма "Еразъм" или средства от други публични или частни източници. Около 5% получават стипендия по "Еразъм".

Преди "Еразъм" бе част от Програмата за учене през целия живот (2007 — 2013 г.). В нея участваха 33 страни: страните от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария и Турция.

През януари 2014 г. бе дадено началото на новата програма в областта на образованието, обучението, младежта и спорта "Еразъм+". Нейният бюджет за периода 2014 — 2020 г. е почти 15 млрд. евро, което е с 40% повече в сравнение с предходния период.

Прессъобщение на Европейската комисия


Италия

Брой на приети в страната студенти по програма "Еразъм": 19.964 (от които 108, пристигащи от България)
Брой на изпратените в чужбина студенти по програма "Еразъм": 25.805

България

Брой на приети в страната студенти по програма "Еразъм": 1.056 (от които 33, пристигащи от Италия)
Брой на изпратените в чужбина студенти по програма "Еразъм": 1.952

По данни на Европейската комисия


Източник: Европейска комисия
Твоят коментарНовини

26.08.2014Избори за 43-то Народно събрание на Република България
25.08.2014Италия в спиралата на рецесията
23.08.2014Малката Италия
22.08.2014Още една година на рекорди за програма „Еразъм“
20.08.2014Римският национален балет с премиера в България
18.08.2014Микеланджело - титанът на всички времена
13.08.2014Световният бас Феручо Фурлането открива новия сезон на Софийската опера и балетFollow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)