Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
  
Интеграция от полза за всички

25.07.2011

Както гражданите, така и мигрантите в ЕС са съгласни, че за интеграция са нужни езикови умения, заетост, зачитане на местната култура и ясен правен статут.

Мигрантите в ЕС носят със себе си не само многообразие, но също така и потенциал за ценен принос към икономическия растеж и стабилността.

Тъй като населението на Европа застарява, а нивата на раждаемост остават ниски, мигрантите могат да помогнат за укрепване на икономиката на ЕС и за финансиране на националните системи за социална защита. Това може да стане обаче единствено ако те са напълно интегрирани в приемащите ги държави.

Чрез нов пакет от мерки, предложени от Комисията, ще се улесни интеграцията посредством изучаване на езици, по-лесен достъп до работа, образование и обучение и усилия за борба с дискриминацията.

Националните правителства отговарят за интеграционните политики, но ЕС може да предложи подкрепа и стимули чрез финансиране, координация на политиките и улесняване на обмена на добри практики. Новите мерки ще насърчат действията на местно равнище, включително сътрудничеството между местните органи, работодателите, организациите на мигранти, доставчиците на услуги и местните жители.

Всички страни, региони или градове от ЕС ще изберат най-подходящите за тях мерки, а резултатите ще се измерват с помощта на валидни за целия Съюз показатели.

Напредъкът би следвало да е лесен, предвид резултатите от скорошно проучване Евробарометър относно интеграцията на мигранти, които показват, че гражданите на ЕС и мигрантите до голяма степен са на едно и също мнение по отношение на факторите, които спомагат интеграцията.

Проведеното през март и април 2011 г. проучване констатира наличието на консенсус относно нуждата от повече усилия от страна на всички - правителства, мигранти и широка общественост.

Гражданите на ЕС и мигрантите имат сходни виждания за факторите, влияещи на интеграцията. Познаване на езика на приемащата нация, работа, зачитане на местната култура и ясен правен статут са основните четири фактора, като езиковите познания са най-важни и за двете групи.

Те също така са съгласни и за значението на взаимодействието при работа и в училищата, както и за вредното въздействие на сегрегацията в кварталите.

ЕС е дом на 20,1 млн. мигранти от страни извън ЕС, което представлява около 4 % от населението.

Уебсайт на ЕС за интеграцията


Източник: Европейска комисия
Твоят коментарНовини

28.07.2011Изпращат арестуваните при операция Шок в Италия
27.07.2011Наши учени представят разработките си на световен форум в Италия
27.07.2011"Възраждане" участва в европейски проект
25.07.2011Интеграция от полза за всички
25.07.2011Джон Туртуро и Неапол
22.07.2011Арогантност на ента степен
21.07.2011Среща на доброволци от България и ИталияFollow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)