Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
  
Унгарският медиен закон се нуждае от по-нататъшни промени, смятат депутатите

10.03.2011

Европейските депутати поискаха по-нататъшно преразглеждане на унгарския медиен закон, въпреки промените, приети от унгарския парламент тази седмица. В приета на 10 март резолюция ЕП призовава Комисията да предложи през тази година нова директива за свободата на медиите в ЕС, плурализма и независимото управление на медиите. В текста се споменава и България като страна, в която медийният плурализъм и свобода предизвикват сериозна загриженост.

Резолюцията по въпроса беше внесена от четири политически групи (С&Д, АЛДЕ, Зелени/ЕСА и ЕОЛ/СЗЛ) и беше приета с 316 гласа "за", 264 "против" и 33 "въздържали се".

Парламентът призовава унгарските власти допълнително да преразгледат закона за медиите въз основа на коментарите и предложенията, отправени от ЕП, Комисията, ОССЕ и Съвета на Европа. Ако се установи, че медийният закон "е несъвместим с буквата или духа" на правото на ЕС, с Хартата на основните права или правата на човека, унгарските власти трябва да отменят и да не прилагат закона или тези части от него, които са обявени за несъвместими.

Алтернативна резолюция по въпроса, внесена от ЕНП и в която се приветстваха приетите промени в медийния закон, беше оттеглена непосредствено преди гласуването в пленарната зала.

Приетата резолюция настоява унгарските власти "да възстановят независимостта на управлението на медиите и да спрат държавната намеса в свободата на изразяване и балансираното отразяване на събитията". Депутатите считат също така, че свръхрегулирането на медиите има негативни последици, тъй като "застрашава ефективния плурализъм в публичното пространство".

Парламентът приветства сътрудничеството между Комисията и унгарските власти за привеждане на унгарския медиен закон в съответствие с правото на ЕС, както и приемането в понеделник от унгарския парламент на тези промени. Въпреки това депутатите изразяват съжаление, че Комисията е посочила само три точки, които е трябвало да бъдат промени в закона, и по този начин сама е ограничила правомощията си да провери доколко Унгария зачита Хартата на основните права на ЕС. В този контекст те призовават Комисията да провери дали законът съответства на цялостното законодателство на ЕС.

Положение с медиите в други страни от ЕС, сред които България и Италия

Депутатите отбелязват, че "медийният плурализъм и свобода продължават да предизвикват сериозна загриженост в ЕС и неговите държави членки, главно в Италия, България, Румъния, Чешката република и Естония". Това според тях се разбира от последните критики, отправени от "международни организации като ОССЕ и комисаря по правата на човека към Съвета на Европа, от много международни и национални професионални организации на журналисти, от редактори и издатели, от НПО, които работят в областта на правата на човека и гражданските свободи, както и от държавите членки и Комисията".

Поради това, членовете на ЕП настояват Комисията да предложи преди края на тази година нова директива за свободата на медиите в ЕС, плурализма и независимото управление на медиите.


Източник: Европейски Парламент
Твоят коментарНовини

16.03.2011Италия не смята да промени политиката си по отношение на ядрената енергетика
15.03.2011Как Руби за малко да стане пълнолетна
13.03.2011Цигулките от улица "Нерудова" на Доменико Лиото
10.03.2011Унгарският медиен закон се нуждае от по-нататъшни промени, смятат депутатите
09.03.2011България и Италия ще си сътрудничат в опазването на културното наследство
28.02.2011"Средиземноморски видения. Светлина, фигура, скорост" - фотографска изложба
27.02.2011Пучуни и град Лука в СофияFollow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)