Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
  
Италианските фирми засилват интереса си към България

28.09.2009 - София

Стокообменът между Италия и България се сви с 29.9%, но все още сме на второ място след Германия, казва Фабрицио Камастра, директор на Италианския институт за външна търговия

Г-н Камастра, как се развиваха икономическите отношение между България и Италия през годините?

- Открай време България и Италия имат тесни икономически връзки. Без да се връщаме с хилядолетия назад, достатъчно е да споменем последните години. През 90-те започна силния търговски обмен между двете държави, предимно в земеделския сектор. Класически пример в това отношение е групата Ригони ди Азиаго (Rigoni di Asiago). Трябва да се спомене естествено и текстилното производство, където веднага изпъква Миролио (Miroglio). Включваме и обувната промишленост, мебелното производство, както и промишлените инвестиции, които последваха нарастването на строителството в България. Като голяма компания в строителния бранш мога да спомена Италчементи (Italcementi).

Днес инвестициите продължават и в други сектори, предимно в сферата на услугите, например - обществените услуги като Риминигаз и естествено финансите - с банката Уникредит (Unicredit) и застрахователната компания Дженерали (Generali). Покриваме и енергийния сектор с Енел (Enel), Петролвила (Petrolvilla) с водноелектрическите централи по поречието на Искър, Ени (Eni), които са заинтересовани от проекта Южен поток и Едисон (Edison), която подписа споразумение за газовата връзка Димитровград-Комотини с Българския енергиен холдинг и гръцката Депа (Depa). Естествено трябва да посочим и инфраструктурните инвестиции на компании като Тодини (Todini) и Асталди (Astaldi). Списъкът може да е много дълъг. Има и хиляди фирми, които всеки ден реализират внос и износ между двете държави. Много от тези предприятия са малки и средни. Това е характерно и за двете държави, както и за ЕС като цяло.

Кои сектори са най-интересни за италианските компании? Има ли промяна в интереса им заради световната криза?

- През последните години едновременно с икономическия възход на България се увеличаваше и търговския й обмен с Италия и то с постоянен темп. От 2007 г. двустранният търговски стокообмен надвиши 3 млрд. EUR. Естествено международната криза засегна и донякъде спря този ход. Това се отнася не само до търговския обмен, но и до инвестициите. Ние обаче смятаме, че този период е само преходен. Не знаем точно кога, но сме сигурни, че кризата ще бъде преодоляна.

Кризата обаче засяга всички, не само Италия, но и нашите големи конкуренти. Знаем, че чужденстранните инвестиции в България са намалели с 50% за първото полугодие на 2009 г. Що се отнася до тъговския стокообмен повечето страни отбелязаха спад от около 30%. За Италия свиването е с 29.9%, но все още сме на второ място след Германия. С 25% е спадът на стокообмена на България с Германия, с Русия - 42%, с Гърция - 32% и 46% с Турция. Тук цитирам само основните търговски партньори на страната.

През втората половина на 2009 г. обаче се регистрира повишен интерес на италианските фирми към България. Причината за това е необходимостта те да намират нови пазари и възможности за развитие в страни, които са географски близки.
Кризата се отрази по-непосредствено на италианските фирми, които са пренесли производството си в България. Това е очевидно и от данните за търговския стокообмен предимно в сектора на текстилното производство, който е засегнат от кризата в световен мащаб.

Имаме сигнали, а в някои случаи и повече от сигнали, че някои компании се оттеглят или намаляват броя на заетите, а други гледат към други страни с още по-ниски разходи за производство в желанието си да оцелеят и да намерят нови възможности за развитие. От друга страна има фирми, които гледат към България с голям интерес и преобмислят стратегията си за оцеляване в страната.

(Конкретни примери в това отношение са Миролио, които затвориха една от своите фабрики, Италчементи, които трябваше да намалят производството на един от своите заводи, предприятия в Пловдив и Кюстендил трябваше да намалят броя на служителите си. От друга страна Група Марчегалия (Marcegaglia Group), Салини (Salini), Финмеканика (Finmeccanica) и ИМИ Сан Паоло (IMI S. Paolo) са силно заинтересовани от страната.)

Какво прави България интересен пазар за инвеститорите? Кoи са конкурентните предимства на страната?

Няма един единствен фактор, който да благоприятства и улеснява предприемачеството в България, a по-скоро серия от фактори. Те важат не само за италианските, но и за всички инвеститори. Това най-общо казано са възможностите за растеж, за намаляването на разходите и на рисковете. Тук има и квалифицирана работна ръка на конкурентни нива на заплащане. Аспектът, който засяга много Италия е стратегическото географско положение на страната. Що се отнася до възможностите за растеж, един от най-очевидните фактори е приемането на България в ЕС през 2007 г. Страната предлага една от най-добрите политики за насърчаване на инвестициите. Примери в това отношение са намаляването на корпоративния данък на 10%, 0% данък печалба в зоните с висока безработица, освобождаване от плащане на данък върху вноса на някои инвестиционни стоки, както и плоския данък върху доходите на физическите лица. Важни стъпки бяха извършени с намаляването на бюрократичните процедури при учредяването на фирма, както и с планираното намаляване на капитала за регистриране на ООД. Последното със сигурност ще подпомогне и младите хора, които имат интерес към започване на бизнес. България все още е сред най-привлекателните дестинации за аутсорсинг. Страната е и важен кръстопът, както на пътища, така и за транзита на енергийни ресурси.

Не всичко обаче е цветя, има и проблеми. Трябва да споменем сложността на някои бюрократични процедури и необходимостта от увеличаване на прозрачността. Това са все известни неща, които Европейската комисия (ЕК) повтаря напоследък. Има забавяне в инвестициите в иновативни технологии. Но със сигурност има възможност за увеличаване на интереса на чуждестранните фирми към България, което се дължи и на наличието на финансиране от еврофондовете. Това позволява на България да направи много първи стъпки за подобряване на вътрешната си инфраструктура, но европарите ще помогнат и за повишаване на конкурентоспособността на българските фирми. На това всички ние разчитаме много, за да тръгне машината, която е зациклила от доста време.

Италия е сред водещите държави в търговията и инвестициите в България. Кои сектори са най-атрактивни?

- Да, по отношение на търговския стокообмен сме втори, но като инвеститори сме по-назад в класацията. Причината е, че италианските фирми са основно средни и малки и изпитват затруднения да правят големи инвестиции извън страната. Със сигурност има сектори, в които сме пазарен лидер, например при всички инвестиционни стоки, металообработващи и металорежещи машини. 1/3 от това, което изнасяме към България са машини. Недооценени сме в потребителския сектор и по-специално в хранително-вкусовата промишленост. Това важи и за България. Страната има възможности в сферата на земеделския сектор, които не се използват. Тя би могла да изнася много продукти, които освен, че са с високо качество, са и екологично чисти. Гамата от стоки, които България може да изнася в чужбина е много широка. Тя обхваща не само текстила, обувната промишленост и металите, които в момента са водещи в българския износ за Италия.

Какво знае средният италианец за България?

От 1968 г. чрез Италианския институт за външна търговия (ИЧЕ) разгласяваме идеята и факта, че България е приятелска и близка страна и си заслужава да се развиват отношенията с нея. Влизането на България в ЕС ускори много този процес, както по отношение на информацията, така и по отношение на сигурността за дейността на фирмата. Фактът, че всички работим по едни и същи правила, прави България още по-интересна за Италия. Двете страни са свързани исторически и културно. Очевидно е, че има взаимна симпатия помежду ни, лесно се намират хора, които знаят италиански език, които обичат културата, изкуството на нашата страна и т.н.

Знаехте ли нещо за България преди да дойдете тук? Какво ви изненада при пристигането ви?

- Не знаех много за България, никога не бях идвал. Със сигурност обаче страната беше една приятна изненада. Преди това по линия на института бях в САЩ и Русия, т.е. държави с две коренно различни икономически системи -пълна свобода за предприемачество в САЩ и все още зараждащо се предприемачество в Русия. В България обаче намерих една доста по-напреднала ситуация, вече всичко беше структурирано. Намерих предприемачи, които като видят, че има подходяща възможност, никога не се дърпат назад и данъчен режим много напреднал и благоприятен за тези, които биха искали да инвестират. От лична гледна точка - красива страна, която заслужава по-нататъшно развитие и по-голям поток от туристи.

Имахте ли възможност да обиколите страната като турист? Кои места бихте препоръчали на един италианец?

- Вече съм обиколил надлъж и нашир България не само за удоволствие, но и по работа. Всички места са красиви по един или друг начин. Това, което обаче ме впечатлява е, че намирам търговски възможности на всеки ъгъл. Достатъчно е човек да има добър проект и продукт, да намери точния вносител или търговски партньор. Имаме опита на около 1000 италиански предприятия, които вече са в България и имат само положителен опит.

Как върви подготовката на пловдивския панаир?

- В Пловдив има особено голяма концентрация на италиански компании. За нас Пловдивският панаир е от много голямо значение, най- вече заради факта, че Италия изнася за България предимно машини. Кризата обаче не подмина и панаира. Ясен знак за това е намалелия общ брой изложители, което важи естествено и за колективното италианско участие. Тази година то е сведено до 20 фирми, които ще се разположат върху площ от 350 кв. м. За сравнение през миналата година, когато Италия беше страна партньор, имахме над 80 фирми.

Фокусът тази година ще е върху секторите строителство, енергетика и околна среда. Някои фирми представят за пръв път иновативни продукти. Интересно е географското разположение на фирмите. Те идват от средна Италия, от Фриули Венеция Джулия, Пиемонт и Емилия Романя, които от гледна точка на машиностроенето са сред най-напредналите райони в света. Болоня например е столицата на производството в сферата на хранително-вкусовата промишленост.
Съвместно с БСК и Комитета на италианските предприемачи в България планираме организирането на търговски срещи, а с Италианската търговска камара в България ще организираме семинари за еврофондовете.

Ефективни ли са подобни изложения за бизнеса?

- Много от фирмите ежегодно участват в панаира. Ако не вземаме предвид тази година, която е малко по-особена, целта на тези фирми е да покажат, че са там, на пазара. Това е една витрина на новото производство.

Колко от фирмите се появяват за пръв път на Пловдивския панаир?


- Тази година има известна аномалия, защото фирмите, които участват редовно са само 6. За тези, които не повтарят участието си можем да кажем, че използват бюджета, който отделят за панаира за други дейности, включително и промоционални. Интересен е фактът, че всички останали са нови, които идват за първи път. И целта им е да се представят на един нов пазар. Трябва да се признае куража на тези фирми, които продължават да инвестират, защото не е лесно да се продължава напред, когато всичко останало е спряло.

Как се отрази кризата на Италия? Какви антикризисни мерки бяха предприети там?

- Ситуацията е тежка навсякъде. Кризата засегна и Италия. Отчита се рецесия и спад с 4% на БВП. Но това, което ни безпокои най-много е, че външното търсене спадна. Инструментите, които предложи италианското правителство са много важни с цел да се даде глътка кислород на банките, за да могат те да отворят отново своите портфейли и да финансират добрите проекти на фирмите. Предложиха се инструменти, които позволиха на фирмите да не съкращават персонал, както и инструменти насочени към МСП, за да не затварят своята дейност.

Италианска ли е българската пица?

Има нужда да се внасят повече хранителни продукти от Италия в България. Намират се вече различни италиански ресторанти и пицарии, но извън София е по-трудно. Но вие, от друга страна, имате зеленчуци, вина, кисело мляко, сирена и толкова много други продукти, които биха могли много добре да се приемат на италианския пазар.

Визитка

Италианският институт за външна търговия (ИЧЕ) е италианска правителствена агенция, която има за задача да насърчава и улеснява търговския обмен на Италия с чужбина, като благоприятства и интернационализацията на италианските предприятия, особено малките и средните.
Офисът в България е открит през 1968 г.
Наскоро е сключен договор за стратегическо партньорство с ИАНМСП и БАИ.


Автор: Дарина Черкезова
Източник: Пари
Твоят коментарНовини

01.10.2009Рим и "Eнел" работят заедно за устойчива мобилност
30.09.2009Преди 26 години публиката стъписа ЦСКА, а Танкреди дари Велинов с ръкавици
28.09.2009Юбилейна изложба на Олга Брадистилова
28.09.2009Италианските фирми засилват интереса си към България
27.09.2009Вкусната книжарница
27.09.2009Берлускони – теоретик на "тарикатлъка"
24.09.2009Нов вестник в Италия обеща да критикува свободно БерлускониFollow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)