Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Условия за приемане на работа на санитари и медицински сестри – професионалисти от страни, непринадлежащи към ЕС 
Условия за приемане на работа на санитари и медицински сестри – професионалисти от страни, непринадлежащи към ЕС

4 декември 2002

“Бихме искали да вземем на работа специалисти санитари непринадлежащи към ЕС за неопределено време. Провинциалната служба по труда изисква договор за установено време за не повече от 2 години. На базата на какъв нормативен документ е това изискване, след като декрета за поток на имиграцията не говори, както сочи член 27, за установен период от време?”

Член 27 от Закона за Имиграцията е допълнение към декрета Боси–Фини. Към дългият списък от различните трудови дейности, поставени извън квотите на декрета за приток на работна сила извън страната, бе добавена тази за санитарите - професионалисти, приети на работа в публични или частни болнични структури. Следователно, тази категория е извън квотите и няма нужда от тях, за да бъде приет на работа специалист в тази професия, тъй като няма лимит за нея.

Все пак, категорията на санитарите – професионалисти и другите описани категории включени в член 27, още се обуславят по отношение на предел и продължителност от член 40 на Закона за Имиграцията, който уточнява, че: ”Освен при различно разпореждане на закон или правилник за отношения при работа за установен период от време, разрешение не може да се даде за период по-дълъг от работните взаимоотношения за установено време, което е до 2 години. Ако е предвидена отсрочка, то тя не може да надвишава същия период от време. Валидността на разрешението, трябва да е посочено ясно в разпоредбата”. Ако за някои трудови категории посочени в член 27 нещата са ясни до трудовата дейност за установено време, други представляват ситуации, които биха могли да имат давност за неопределено време.

В член 27, никъде не пише например за университетските преподаватели и изследователи, колко време могат да останат като установен период и без възможност за удължаване, така както това не е уточнено за други трудови категории. В последствие не се изключва, че освен давността от 2 години, ще бъде възможно да се продължи документа за пребиваване с разрешение за работа в Италия. Освен това, предположението за продължаване на срока всеки път, води към мисълта, че за момента трябва да се спазва установеното време по трудовия договор, което ако не успокоява работодателя, още по-малко самия работник, който със сигурност би предпочел по-стабилна ситуация, отколкото тази на непрекъсната несигурност.

На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo131.html

Превод от Elena

Fini не предвижда в случай на отказ на виза мотивиране от страна на компетентните власти. С други думи, установява се със закон, че ако се иска, визата може да се издаде, ако не се иска, не се издавa. След като чужденецът пристигне в Италия с туристическа виза (или пристига от страна с безвизов режим), разрешителното може да бъде издадено за време, което не превишава срока, посочен във визата.

Във визата обикновено се посочва срока на престой в страните на Шенген. Във всеки случай, разрешителното за туризъм не се отпуска за повече от три месеца, така че е абсолютно субективнa и много рядка възможността да се поднови за още 3 месеца. Само в случай на особени и документирани обстоятелства (по здравни причини) Куестурата може да разреши подновяване.

*Куестура = полицейско управление в Италия
ЗАБЕЛЕЖКА: който се представи в Квестурата с изтекло разрешително, за да иска подновяване, рискува експулсиранеFollow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)