Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Как се получава италианско гражданство 
Как се получава италианско гражданство

23 януари 2003

За да се получи италианско гражданство е необходимо:
  • съпругът/ата да е италиански гражданин/ка
  • да са минали поне 6 месеца от сключването на брака, през които лицето да е живяло в Италия
  • в случай, че лицето живее в чужбина, може да подаде документи за гражданство след три години от датата на сключване на брака (ако през това време не е настъпило разтрогване, анулиране на брака или процедура на законна раздяла).

Към кого да се обърнем?

Молбата трябва да бъде подадена в 5 екземпляра, от които един оригинал с таксова марка за 10 евро, и 4 фотокопия. Молбата се подава до Префекта на съответната провинция по местоживеене на кандидата; или до Консулския отдел на Италианското посолство в съответната страна и е адресирана до Министерството на вътрешните работи на Италия.

Необходими документи:

Всички документи се подават в 5 екземпляра, един оригинал и 4 фотокопия:
1) акт за раждане, преведен и легализиран
2) удостоверение за местоживеене
3) дубликат от свидетелството за брак от съответната община в Италия, където е сключен или регистриран брака,
4) удостоверение за гражданско състояние
5) свидетелство за съдимост, издадено от италианските власти – 2 вида
6) удостоверение за гражданство на италианския съпруг/а,
7) заверено фотокопие от разрешението за пребиваване – актуализирано,
8) фотокопие от всички страници на паспорта, заверено от нотариус или в Консулския отдел на съответното посолство,
9) свидетелство за съдимост от съответната страна, преведено и легализирано от Консулския отдел на Италия в страната
10) официална молба да Италианското външно министерство, представена посредством дипломатическото представителство на съответната страна,
11) фотокопие от последната данъчна декларация, заверено от нотариус, или собственоръчна декларация за размера на доходите.

ВНИМАНИЕ: не може да бъде получено италианско гражданство поради брак в следните случаи:
а) ако си осъден за престъпление срещу личността в Италия или в чужбина или срещу политическите права на личността
б) ако си осъден за предумишлено престъпление, за което е предвидено от закона наказание в размер на минимум 3 години
в) ако си осъден извън Италия за неполитическо престъпление за над 1 година затвор и ако присъдата е призната в Италия.
г) ако съществуват предпоставки да бъдеш считан за застрашаващ по някакъв начин сигурността на италианската държава. Италианското гражданство се дава с декрет от Министерството на вътрешните работи на Италия и се регистрира във Върховния съд.
Ако не съществуват гореспоменатите пречки, италианско гражданство не се дава, а се придобива по ПРАВО.


На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo38.html

Превод от Vania e Manuel
Follow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)