Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Как става трансформацията на разрешението за пребиваване за следване в такова за работа 
Как става трансформацията на разрешението за пребиваване за следване в такова за работа

2 февруари 2003

Разрешението за пребиваване за учение позволява ограничено упражняване на законна трудова дейност (part-time). Лимитът възлиза максимум на 1040 часа годишно, свободно разпределени през цялата година по месеци, седмици и отделни дни. Независимо, че разрешението за пребиваване поради следване дава възможност(макар и ограничена) да се работи, законът не позволява да се иска преобразуването на визата* за следване в такава за упражняване на самостоятелна дейност. Предвидена е обаче възможността за преобразуване на визата за следване в такава за наемна работа, временна или постоянна, като по този начин се дава възможност да се получи работна виза, която може да бъде продължавана. С други думи, предвидена е възможността учащият, без да излиза от Италия да може да преобразува учебната си виза в работна при условие че съществува възможност за работа според заявените квоти за чуждестранна работна ръка.

Процедурата: Молбата за трансформация на визата може да бъде представена в Куестурата след като работодателят представи разрешение от съответните власти за наемане на чуждестранен работник и договор за наемане на работна ръка.

* така наричаме за краткост разрешението за пребиваване поради следване или работа

На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo251.html

Превод от Vania e Manuel


Follow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)