Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Отпускане и удостоверяване на италианско гражданство 
Отпускане и удостоверяване на италианско гражданство

13 септември 2003

Важно е да се разграничи процедурата за отпускане на италианско гражданство от тази за удостоверяване на италианско гражданство, които са съвсем различни (да се види закон 91/1992 год. за гражданството).

а) Отпускане на италианско гражданство или така нареченото натурализиране - за граждани чужденци, родени от родители не италианци.
Законът предвижда, че който живее легално в Италия повече от 10 год., може да поиска италианско гражданство и Държавата може да му го отпусне.

Касае се, обаче, за решение по мнение, коeто не предвижда автоматично отпускане след разглеждане на исканите условия и документи, а предвижда само задължение да бъде преценено, в интерес на италианската общност, дали да бъде отпуснатo или не.

Случаите, които предвиждат отпускане на италианско гражданство са следните;

- Когато един гражданин/ка сключва брак с италиански гражданин/ка, съжителства и живее в Италия, може да представи молба 6 месеца след сключването на брак (чл.5). В този случай отпускането на гражданство е задължителен акт (освен ако няма присъди за тежки престъпления или риск за социална опасност) и в случай, че не се докаже легално разделяне между съпрузите преди края на решението.

- Чужди граждани, родени в Италия, които са живяли законно и без прекъсване до 18-годишна възраст (чл.4,ал.2). В този случай законът признава правото на чуждия гражданин да избере, по-точно да декларира, че иска, или не иска да придобие италианско гражданство в рамките на една година след навършване на пълнолетие. Това, разбира се, не пречи да се запази гражданството на страната на родителите, ако, естествено, съответните закони не забраняват двойното гражданство.

б) Удостоверяване на италианско гражданство. Правилата са различни в случай, че лицето има италиански произход или е син/дъщеря на майка или баща италианци. Достатъчно е само един от родителите да е италианец в момента на раждането на детето, за да може да се присъди автоматично италианско гражданство (чл.1, т.а).

Въпреки това, може да се окажат проблеми в установяването на фактите. Случва се, когато лицето е родено в чужбина и родителите не са го записали в регистъра на населението в Италия, при което лицето фигурира като чужденец. В този случай процедурата е за установяване на обстоятелства и самоличност, които допринасят още от раждането притежание на италианско гражданство.

Какво се направи: начинът за констатиране на италианско гражданство може да бъде задвижено:
- от италианското посолство, при положение, че лицето се намира в чужбина;
- от общината на местожителство, при положение, че лицето живее вече в Италия.

Касае се за процедура, с която се удостоверява за минало време притежанието на италианско гражданство, като в тези случаи лицата са вече италиански граждани със съответните права и предимства още от ражданетo си.

За да се докаже всичко това са необходими италиански удостоверения и обикновено издаването им е доста трудно, защото се касае за лица родени и живеещи в чужбина. Оказва се наложително да се осъществи връзка с последната община на местожителство на италианския родител и ако трябва да се търси още по-назад, да се търси във районните военни окръжия или в съответните енории. Събраната документация ще послужи да се докаже, че между лицето и съответните италиански граждани съществуват роднински връзки.

От друга страна, трябва да се докаже италианското гражданство на родителя в момента на раждането.
По този повод, неотдавнашното нареждане No.28 от 28 декември 2002 на Централната Дирекция за Демографски изследвания към Министерството на Вътрешните работи, внесе малко яснота.

Всъщност, случва се често, най-вече с лица, които идват от Аржентина, предвид задръстеното с молби Италианско посолство, да се предпочете да се направи молба директно в Италия за признаване на гражданство. Въпросът е, че за да се представи молба в Италия, се иска жителство в общината, където се подава молбата и затова много общини запитаха официално Министерството на Вътрешните работи как да постъпват в съответните ситуации.

Нареждането No.28 от 2002 год. разрешава въпроса, установявайки, че ”трябва да се записват в регистрите за населението наследници на италиански граждани по рождение с разрешение за престой независимо от трайността или мотивите за издаването му”. Уточнява се, също, че записването в регистрите може да бъде направено и от лица без разрешително за постоянен престой, като с разрешително с ограничена трайност, например, за туризъм.

След записването може да се подаде веднага молбата. Възможно е, ако не се срещнат трудности, проверката да бъде доста бърза, например за дни или седмици.

На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo1059.html

Превод от Sonia


Follow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)