Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Какъв тип виза трябва за провеждане на стаж в италианско предприятие? 
Какъв тип виза трябва за провеждане на стаж в италианско предприятие?

20 Септември 2003

Могат ли, желаещи извън европейската общност да получат виза за провеждане на стаж, в италианско предприятие(без посредничеството на университетска структура, тоест по самостоятелен път)? За какъв тип виза се отнася (учебна или работна)? Ако стажът изисква обещетение на една малка част от разходите, това може ли да създаде проблеми?

Отговор: Член 27, параграф 1, (lett. f) del T.U), предвижда възможност за разрешаване, извън квотите за влизане, следователно пребиваване поради професионална формация на чужденци, “които са на временно обучение, към италиански работодатели, извършвайки работа в кръга на работният договор. Разбира се, молбата трябва да бъде подадена от италианският работодател, като процедурата е подобна на тази за (предварително) разрешително за наемане на работници от чужбина, с тази разлика че то не зависи и не се базира на постановлението за имиграционните потоци и квотите свързани с това постановление. Това дава възможност, молбата да бъде подадена във всеки момент от годината, без да се взема под внимание, дали в даденият момент е налице постановление за имиграционните потоци.

Трябва да уточним, че не става въпрос, за подаване на модул и за очакване на отговор: DPL има за задача да провери, дали стажът или практическото обучение, са ефективни, и не прикриват чисто работни отношения.

Не трябва да се лъжем или да си представяме лесни вратички за заобикаляне, поради използването на малко общият термин наемна работа.

Ако от една страна е ясно че практическото обучение или стажът изискват конкретна практика и упражняване на професионалните умения на кандидатът, от друга страна е ясно, че положеният труд, не трябва да бъде използван като труд който създава материални блага и доход за работодателя., а само като труд, който гарантира обучението на стажанта благодарение на директната помощ на работодателя или на подчинените му, натоварени с тази задача. Това обикновено води до точно обратното на това което често си представяме, тоест наставникът трябва лично да се заеме с обучението на стажантът, отделяйки също така и необходимото време за информация и обяснения. Оставяйки стажанта сам да извърши обяснените му операции, наставникът има за цел да провери правилното усвояване на тези операции.

При представяне на молбата за разрешение на стаж, се изисква обикновено и програма на обучението, където се описва: целта на обучението, работната длъжност, необходимото време, начините и хората които ще се занимават с обучението.

Добре е да припомним, че работодателят е длъжен да впише стажанта в работният регистър и да го осигури, (въпреки че юридически няма работни отношения между тях)

Във връзка с установяване на правдоподобността на мотивите на работодателя, DPL трябва да прецени, защо работодателят се нагърбва с този товар, който поне на практика, изисква загуба на време и средства в полза на външен човек: тоест трябва да се посочи, а след издаването на разрешителното за престой и да се докаже, наличността на квартира и средства за издръжка. Обикновено тези задължения се поемат от предприятия, които могат да докажат обективен интерес, съвместим с един заслужаващ доверието образователен проект:например, италиански предприятия които имат фирми в чужбина и се нуждаят от обучен персонал, който да гарантира възпроизводството на технологиите от главната фирма в дъщерната.

Накрая, трябва да отбележим, че след влизането и издаването на разрешителното за пребиваване на стажанта, има голяма вероятност, от инспекторски проверки на място, с цел установяване, дали наистина се отнася до стаж или до работа прикрита като стаж. Във вторият случай, освен глоба и административни санкции, има риск и за подвеждане под наказателна отговорност, базирайки се на член 22, параграф 12 от T.U.

Визата, която се издава, след получаване на разрешението, не винаги (поне до днес) има еднакво име: понякога визата е за стаж или професионално обучение, в други случаи е учебна виза. Същото важи и за разрешителното за престой, което се издава в последствие, но това няма никакво значение, тъй като режимът, описан по горе е същият.

С такъв тип разрешение за престой, не могат да се установяват нормални работни отношения и по настоящем не се предвижда възможността за превръщане на разрешително за стаж в друг вид разрешително, на територията на Италия.

Надяваме се че новият правилник, който е в процес на подготвяне, ще даде възможност за директното преминаване от разрешително за стаж или обучение в разрешително за работа, както от много време насам се предлага, особено за тези програми за обучение, предложени от асоциации или фирмени групи, които могат да докажат своята “прозрачност”.

T.U. Testo Unico (una raccolta di leggi)
DPL Direzione Provinciale del Lavoro - Областна Дирекция по Труда

На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo1083.html

Превод от Krassi


Follow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)