Home | Новини | Форум | Клуб | Търся

Share/Save/Bookmark
Subscribe

Италиански
     
         Потребител: не рег., влез
 Процедура за поименно изискване на работна ръка 
Процедура за поименно изискване на работна ръка от чужбина според декрета за имиграцията

23 януари 2003

Заявлението за приемане на работа на лице от чужбина, може да бъде направено от италиански работодател както и от чужденец – работодател с постоянно местожителство на територията на Италия. Заявлението се адресира до съответната Областна Дирекция по Труда.

Областната Дирекция по Труда е длъжна да:
-провери реалната необходимост според закона и условията за работа предложени на чуждестранния гражданин.

Работодателя е длъжен да:
-гарантира на работника възнаграждение (заплата) и застраховки предвидени според законодателството
-подходящо жилище
-да предложи копие от договора сключен с чужденеца, копие на документи, които свидетелстват за неговите икономически възможности, сертификат за вписано в Търговската Камера предприятие

Процедурата в Областната Дирекция по Труда приключва, когато се установи, че съществуват всички необходими изисквания и се издава разрешително с давност 6 месеца. С полученото разрешение за работа, работодателя подава молба в местната Куестура с искане за следващо разрешение за влизане на работника на територията на Италия. Към молбата се прибавят разрешителното от Областната Дирекция по Труда, копие от документ за самоличност на работодателя и фотокопие на целия задграничен паспорт на чуждестранния работник.

До 20 работни дни Квестурата издава разрешение за влизане на територията на Италия ако предварително не се установят причини, които да попречат за влизане и пребиваване на чужденеца в Италия или ако срещу работодателя има обвинения за престъпления по член 380 – 381 от Наказателния кодекс и по-точно що се отнася до нелегална имиграция и нелегална работна ръка.

Работодателя изпраща на работника разрешителното от Дирекцията по Труда, това на Куестурата и трудовия договор. След това, работникът подава тези документи в съответното Посолство на Италия (за българите в София), където се извършва последната фаза от процедурата - издаване на входна виза.

До 8 дни след влизане в Италия, работникът трябва да се яви в съответната Куестурата, за да му бъде издаден документ за пребиваване. В противен случай, той ще се счита за нелегално пребиваващ.

На италиански: http://www.meltingpot.org/articolo209.html

Превод от Elena
Follow Bulgaria-Italia on Twitter  Follow Bulgaria-Italia on YouTube   Follow Bulgaria-Italia on LinkedIn

Последни Новини
 

България-Италия
  Портален сайт за България на Италиански език

Новини
  Теми Фокус Автори News Feeds (rss) От Италия (english)